Veteriner İşleri Müdürlüğü Görevleri

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’ NÜN GÖREVLERİ:

Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklarla ( zoonoz ) mücadele etmek, gerekli koruyucu önlemleri almak veya aldırmak.

Mezbahada kesime gelen hayvanları idari ve sağlık açısından denetlemek; uygun bulunmayanların kesimine müsade etmemek; kesime uygun bulunan hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenelerini yapmak veya yaptırmak, tüketime uygun bulunan karkasların damgalamasını yapmak; tüketime uygun bulunmayan karkas veya sakatatın imhasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak, kesim sonrası elde edilen et ve sakatatın nakliyesini sağlamak,

Kurbanlık Hayvan Satış Yerinde ve Kurbanlık Hayvan Kesim Yerlerinde gerekli sıhhi ve hijyenik şartları oluşturmak, kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak,

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, kayıt altına alınması, sahiplendirilmesi ve rehabilite edilen hayvanların alındıkları ortama bırakılmasını sağlamak,

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım merkezindeki hayvanların gıdasını temin etmek, bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak,

Sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaçlar doğrultusunda beslenme üniteleri oluşturmak,

Toplumda hayvan sevgisini yaymak için, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve Hayvan Parklarına gezi düzenlenmesi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek, okullarda seminerler düzenlemek, afiş ve broşür dağıtmak; hayvansever dernekleriyle işbirliği içinde çalışmak,

Halk ve çevre sağlığını tehtid eden çeşitli vektörlerle ( sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceği, fare, sıçan v.b.) mücadele ederek, popülasyonlarını asgari düzeyde tutmak ve bulaştırmış oldukları çeşitli hastalıklardan insanları korumak,

Ortaya çıkabilecek olan çeşitli salgın hastalıklarda (kuş gribi, kırım-kongo kanamalı ateşi v.b.) dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapmak,

Hayvan Parklarında sergilenen hayvanların gıdasını temin etmek, bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak,

Hayvan Parklarında sergilenen hayvanlarla ilgili olarak gelen ziyaretçilere, hayvanların ekolojisi, ırkları ve beslenmeleri hakkında bilgi vermek.

yanbilgi2

Yukarı Çık