Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyet Raporu

KDZ.EREĞLI BELEDIYESI RUHSAT VE DENETIM MÜDÜRLÜĞÜ

2015  YILI FAALIYET RAPORU

             Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz; 1 Müdür , 1 Şef , 1 Memur ve 1 Hizmet alımı personeli olmak üzere  toplam 4 personel ile faaliyetlerini yürütmektedir.

            Kdz. Ereğli Belediyesi  Ruhsat  ve  Denetim Müdürlüğümüz 01.01.2015 ile 26.10 2015  Tarihleri  arasındaki  faaliyetleri neticesinde; 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata  göre;

1-      211 Adet  Sıhhi  işyeri ruhsatı düzenlenmiştir.

2-      16  Adet  Umuma Açık  İstirahat ve Eğlence Yeri  ruhsatı,düzenlenmiştir.

3-      20 Adet  Gayri Sıhhi İşyeri ruhsatı,düzenlenmiştir.

                          TOPLAM : 247  Adet  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.

4-      432  Adet  Pazar Tatili Ruhsatı  düzenlemiştir

5-      İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Umuma açık İstirahat ve eylence yerlerinde yapılan denetim ve kontroller neticesinde mevzuat hükümlerine uymadığı tespit edilen 21 adet işyerleri hakkında 2559  sayılı PVS. Kanununun  ilgili maddelerine  göre  idari para cezaları  uygulanmıştır.. Yine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile  16  adet  yazışma  yapılarak görüş sorulmuştur.

6-       Müdürlüğümüze 430 adet evrak havale edilmiş  olup, Müdürlüğümüzden gerek iç yazışma   gerekse  dış  yazışmalarla  toplam 352  adet  evrak yazılıp  giden evrak kaydına  işlenmiştir.

7-      Yıl İçerisinde muhtelif tarihlerde (Pazar Günleri) Zabıta Müdürlüğü  ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz  ekiplerince denetime  çıkılarak Pazar tatili ruhsatı alması gereken işyerleri tespit edilip  pazar ruhsatı almaları sağlanmıştır.

8-      Yıl içerisinde sahada  yapılan kontrol ve denetimlerde, kapatıldığı halde kapanışı Belediyemize bildirilmemiş 889  adet işyeri tespit edilerek  kapanışları yapılmış  ve  sanpaş sistemine işlenmiştir.

9-      İtfaiye raporu  alması  lüzumlü  işyerleri ile  ilgili İtfaiye  Müdürlüğümüz  ile  gerekli  yazışmalar  yapılarak  İtfaiye  Raporu  almaları  sağlanmıştır. 

10-  Esnafımız  ve  işyeri  sahiplerinin  engelli  vatandaşlarımızıda  azami  derecede  hizmet sunabilmeleri konusunda  bilinçlendirmek amacıya  engelli  vatandaşlarımızında   işyerlerinden  rahatca ve kolaylıkla  istifade  edebilmeleri  için  3000   adet  '' ENGELSİZ  İŞYERİ  KLAVUZU '' hazırlatılarak  dağıtımına başlanmıştır.


                                                                                                          26.10.2015
                                                                                                Muhammet ERARSLAN
                                                                                            Ruhsat ve Denetim Müdür V.

yanbilgi2

Yukarı Çık