Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri

1.Her türlü dava ve icra takiplerinin Belediyemiz lehine sonuçlandırılmasının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

2.Belediyemize karşı vuku bulan her türlü hukuka aykırı eylemler, olaylar sonucu ilgililer aleyhine zamanında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak haklarında kamu davası açılmasını sağlamak ve aleyhimize açılan tüm davaları kanun ve gelişmeleri zamanında takip ederek lehimize sonuçlandırmak, caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmasını sağlamak,  hukuki konularda Belediyemiz birimlerine sözlü ve yazılı görüş vermek.

3.Müdürlüğümüz, Belediyemizin her türlü idari iş, işlem ve eylemlerinden doğan hasımlıklar ile ilgili davacıların açtığı adli ve idari yargıdaki davalarda birimlerden aldığı bilgi, belge, görüş doğrultusunda sav ve savunmaları yerine getirmekte, belediye tüzel kişiliğine karşı işlenmiş suçların yargılamasının yapıldığı davalarda katılan olarak yer almaktadır.

Yukarı Çık.