Temizlik İşleri Müdürlüğü Görevleri

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 3 Birimden oluşmaktadır.

1. Kent Temizliği Birimi

• Belediye sınırları içinde ve imarlı mücavir alanda oluşan evsel katı atıkları mevzuata uygun olarak toplamak, süpürmek, katı atık aktarma istasyonuna taşımak
• Çöp konteyneri ve dış mekan çöp kutularını temin etmek ve gerekli yerlere yerleştirmek
• Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile konteyner ve çöp kutularının tamir ve bakımını yapmak
• Cadde, sokak ve gezinti yollarını ihtiyaca göre yıkamak
• Vatandaşa ait özel hafriyatları, uygulanan gelir tarifesine göre alıp döküm alanına taşımak
• Sitelere ait özel kül konteynerlerini, uygulanan gelir tarifesine göre alıp döküm alanına taşımak
• Temizlik ile ilgili olarak dairemize gelen şikayet, istek ve dilekçeleri değerlendirerek çözüm üretmek ve gerekli tedbirleri almak

2. Çevre Koruma ve Kontrol Birimi

• 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. Belediyeye Çevre Kanunu uyarınca denetim ve gerekiyorsa idari yaptırım uygulama konusunda yetki devri yapılan Yönetmeliklere göre iş ve işlemleri yürütmek 
• İlgili yasal mevzuat uyarınca her türlü denetimin Belediyenin ilgili birimleri ve teknik personeli ile gerçekleştirilmesini sağlamak
• Çevre Kirliliğinin engellenmesi ve giderilmesi konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarının çevreye olan etkilerini kontrol etmek ve gerekli tedbirleri almak
• Endüstriyel kuruluşların çevreye yaydıkları sıvı ve gaz şeklindeki atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda, toprakta kalıcı etki bırakan, gürültü ve koku kirliliği oluşturan etkenlerin denetimlerini yapmak, gerekli tedbirleri almak, tedbir almayan işletmelerin faaliyetlerini durdurmak
• Çevre kirliliği oluşturan şahıs, işletme ve endüstriyel kuruluşları tespit edip, İl Çevre orman Müdürlüğü ve Kaymakamlık Çevre Koruma Ünitesi Müdürlüğüne bildirerek cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak
• Çeşitli etkinlikler, eğitim programları ve kampanyalar düzenleyerek ve broşür vs. reklam araçlarını kullanarak, çevre korunması bilincinin oluşturulması ve halkın çevre kirliliğinin önlenmesi konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamaya çalışmak
• Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında projeler geliştirmek ve uygulamak

3. Çevre Düzenleme ve Bakım Birimi (Park ve Bahçeler)
• Yeni rekreasyon alanları tesis etmek, ( fidanların ve çiçeklerin dikilmesi, çimlerin ekilmesi)
• Mevcut rekreasyon alanlarının bakımlarını yapmak
• Rekreasyon alanlarını mevsimlik veya çok yıllık çiçeklerle çiçeklendirmek
• Çocuk Parkları ve açık saha fitnessleri almak ve kurdurmak
• Belediyemiz serasında mevsimlik veya çok yıllık çiçeklerin, çalımsı bitkilerin üretimini yapmak ve gerekli görülen yerlere diktirmek
• Talep ve mevzuat doğrultusunda (uygulanan gelir tarifesine göre) gerekli görülen ağaçların (özellikle kavak ağaçları) kesimi veya budamasını yapmak
• Mevcut süs havuzlarının temizliklerini ve günlük bakımlarını yapmak
• Refüjlerin çimlerin kesmek, ot temizliklerini yapmak, fidan ve çiçeklerini dikmek

yanbilgi2

Yukarı Çık