Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporu

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİ

2014 FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

           

Açıklama

Müdürlük çalışma yönetmeliği hakkında yaptınız işler ile ilgili genel bilgilere yer verilerek, müdürlüğünüzün kuruluş tarihi, alt birimleri, çalışma yönetmeliğinde 2013 yılında yapılan değişiklerle birlikte, söz konusu yönetmeliğe ilişkin alınan meclis kararının tarihi hakkında da bilgilendirme yapılacaktır.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 1877 yılında yayınlanan tam adı Vilayet Ve Der Saadet Belediye Kanunları olan Belediye Kanunu’na göre 1880 yılında kurulmuştur. İlk Belediye Başkanı Müftüzade Halil Kaptan’dır.

Fen İşleri Müdürlüğümüz Belediyemizin kurulduğu tarihte oluşturulan ana birimlerden olup, kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmeliği Kdz. Ereğli Belediyesi Meclisinin 06.06.2012 tarihli ve 2012-11/118 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiş olduğundan aşağıda belirtilmiştir.

1- Fen İşleri Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin d- fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

2- Performans programına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

3- İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında bordür ve yaya yolu yapmak.

4- İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında Belediye’ye ait bina ve çeşitli tesisleri yapmak.

5- İhaleli ve ihalesiz işlerin, etütlerini yapmak, projelerinin metraj ve keşiflerini hazırlamak.

6- Yolların asfaltlanması, bakım ve onarım işlerini yapmak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçerek terki yapılan veya dilekçelere göre yeni yol açmak.

7- Kar temizleme çalışmaları yapmak.

8- Belediye’ye ait yapı tesis ve hizmet binalarının onarımlarını yapmak.

9- Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler (su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.

10- İş huzurunu sağlamak.

11- Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.

12- Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

13- Belediye’nin, yıl içerisinde dönemler halinde Valilik Makamında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları için Çalışma Ve İş Programını, Yatırım Projeleri İzleme Raporlarını ve Yatırım Projeleri Dönem Raporlarını hazırlayarak zamanında ilgili makama göndermek.

14- Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yıkım izni verilen yapıların yıkımı için ekip ve ekipman olarak yardımcı olmak.

15- Sahibi belli olmayan Maili İnhidam durumundaki  binaların tespite göre yıkımını yapmak.

Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve itina ile yapmak ve yürütmekle sorumludur.

B. İdareye İlişkin Bilgiler

      1. Fiziksel Yapı

Açıklama

Fiziksel kaynaklara ilişkin genel bilgiler kapsamında, Müdürlük çalışma yeri veya yerleri, araç tahsis bilgileri ile benzer bilgilere yer verilecektir. (Oturduğunuz veya görev yaptığınız, bina, işyeri, şantiye vb. yerlerin isim ve adet ve yüzölçümü m2 si yazılacaktır.

Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar belediye adına kayıtlı olup, müdürlüğümüze ait taşınmaz varlık bulunmamaktadır. Fen işleri müdürlüğü olarak hizmet verdiğimiz birim, Belediyemiz ana hizmet binasının son katında bulunmakta, şantiye hizmetlerimizin verildiği bina Kışla Mahallesi Potbaşı sokakta bulunmaktadır.  

TAŞINMAZIN ADI

İŞLEVİ

BULUNDUĞU MAHALLE

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

Fen İşleri Müdürlüğü

Büro

Murtaza

164

Fen İşleri Şantiyesi

Şantiye - Büro

Kışla

950

       
       

Fen İşleri Müdürlüğümüzün 10.03.2015 tarihi itibariyle mevcut hizmet aracı sayısı aşağıda belirtilen çizelgede görülmektedir.

ARACIN MARKASI                                           ( Hizmet Araçları )

MODELİ

DURUMU*

PLAKA NO.SU

Saurer Treyler Çekici

1983

Belediye

67 TH 901

Tır Dorsesi

1985

Belediye

67 TH 902

Saurer Damperli Kamyon

1983

Belediye

67 TH 906

Isızu Astar Serme Aracı

1991

Belediye

67 LH 684

250 Dodge Pikap

1992

Belediye

67 LL 682

250 Dodge Pikap Mazot Tankeri

1992

Belediye

67 LD 898

BMC Hiyap Sepetli Kamyonet

1994

Belediye

67 LU 203

Tır Loabet

1994

Belediye

67 LD 501

BMC Fatih Damperli Kamyon

1998

Belediye

67 LU 162

BMC Fatih Damperli Kamyon

2002

Belediye

67 TH 644

250 Dodge Pikap Kar Küreme Aracı

2006

Belediye

67 TR 689

Mercedes Damperli Kamyon

2006

Belediye

67 TR 910

Mercedes Damperli Kamyon

2006

Belediye

67 TR 911

Ford Cargo Damperli Kamyon

2008

Belediye

67 TU 684

Ford Cargo Damperli Kamyon

2008

Belediye

67 TU 685

Çift Kabin Ford Transit 350 M Kamyonet

2011

Belediye

67 LP 782

Asfalt Distribütörü

2012

Belediye

67 TZ 768

Hino Kamyon (3 ton üzeri)

2000

Kiralık

67 TH 515

       
       

Fen İşleri Müdürlüğümüzün 10.03.2015 tarihi itibariyle mevcut iş makineleri hizmet aracı sayısı aşağıda belirtilen çizelgede görülmektedir.

ARACIN MARKASI                                           ( İş Makinesi Araçları )

MODELİ

DURUMU*

PLAKA NO.SU

Caterpıller Greyder 120-G

1978

Belediye

67-11-78-01

Caterpıller Greyder 120-G

1987

Belediye

67-11-87-03

Caterpıller Greyder 120-M

2008

Belediye

67-11-08-11

Komatsu W 120 Kazıcı Yükleyici

1985

Belediye

67-11-85-02

Komatsu W 180 Kazıcı Yükleyici Eskavatör

2008

Belediye

67-11-08-13

Komatsu PC 300 Paletli Eskavatör

2006

Belediye

67-11-06-07

JCB 4 CX İş Makinesi

1996

Belediye

67-11-96-04

JCB 1 CX İş Makinesi

2006

Belediye

67-11-06-08

JCB 4 CX SM İş Makinesi

2011

Belediye

67-11-11-14

JCB 436 İş Makinesi

2006

Belediye

67-11-06-09

Caterpıller CB 224 E Asfalt Silindiri

2005

Belediye

67-11-05-06

Caterpıller CB 34 Asfalt Silindiri

2008

Belediye

67-11-08-12

Başak Traktör Kepçe

2000

Belediye

67 TC 231

Atlas Copco Kompresör

2004

Belediye

67-11-87-03

       
       

      2. Örgüt Yapısı

Açıklama

Çalışma yönetmeliği değerlendirilerek, Müdürlük örgüt şemasına yer verilecektir.( Alt birimlerinizle birlikte / iç kontrol sistemi çalışmalarında yapılan şematik örgüt yapısı)

1- Fen İşleri Müdürlüğü personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

       a-Müdür

       b-Şef ve Teknik Personel

       c-İşçiler

       d-Diğer Personel

2- Fen İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

       a-Müdür

       b-Teknik Büro

       c-Şantiye Şefliği

       d-Elektrik Atölyesi 

       e-Büro Hizmetleri

  3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Açıklama

Müdürlüğünüzde kullanılan bilgisayar sayısı, yazılım adları ile sadece Müdürlüğünüz tarafından kullanılan yazılım varsa söz konusu yazılımın kullanım amacı ve fonksiyonları hakkında da bilgilendirme yapılacaktır.

Fen İşleri Müdürlüğümüzde büro servisi ve şantiyelerde masa üstü bilgisayar ve lazer yazıcılar kullanılmaktadır. Yazılım programları Belediyemiz bilgi işlem müdürlüğü tarafından kurulumu yapılmış olup, Windows Microsoft Office Word ve Microsoft Office Excel programları kullanılmaktadır. Ayrıca belediyemiz bünyesinde kullanılan Sampaş yazılım programı ile teknik elemanların kullandığı oto cad çizim programı kullanılmaktadır.

MALZEMENİN ADI

ADETİ

Masa Üstü Bilgisayar

13

Bilgisayar Yazıcısı

8

Fotokopi Makinesi

1

Faks Makinesi

1

   

      4. İnsan Kaynakları

Açıklama

Müdürlüğünüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personel hakkında bilgi verilecektir.

Fen İşleri Müdürlüğümüzde 657 sayılı devlet memurları kanununa göre çalışmakta olan dokuz kişi bulunmakta olup, Fen İşleri Müdürü, iki adet inşaat mühendisi, bir adet makine mühendisi, bir adet mimar, bir adet inşaat teknikeri ve üç adet elektrik teknikeri olarak görev yapmaktadırlar. 5510 sayılı sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kapsamında 25 adet kadrolu işçi (şoför, operatör, işçi) çalışmakta olup, üç adet inşaat mühendisi, bir adet makine mühendisi, bir adet mimar, bir adet inşaat teknikeri ve üç adet elektrik teknikeri olmak üzere toplam dokuz adet memur personel çalışmaktadır. Fen işleri şantiyesi işlerinde 65 adet işçi personel, hizmet alımı yapılarak çalıştırılmıştır.

 

MEMUR

İŞÇİ

SÖZL.PERS.

HİZMET ALIMI

TOPLAM

SAYISI

9

21

1

67

98

      5. Sunulan Hizmetler

Açıklama

Müdürlükçe vatandaşa yönelik verilen hizmetler, hizmet alımı şeklinde yürütülen hizmetler varsa, çalıştırılan personel sayısı hakkında da bilgiler verilecektir. (Örnek, Vatandaşa sunulan hizmetler sıralı olarak 1-2-3….şu kadar kişi ile işler yürütülmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğümüz Belediyemizin ana birimlerinden biri olduğundan, yatırımlarla ilgili bütün yapım işleri tarafımızdan ihalesi yapılmakta olup, yapılan yapım işleri ihalelerinin imalat aşamasında mühendislik kontrolleri işin teknik şartnamesi ve sözleşmesine uygun olarak yapılması sağlanmaktadır. Kamu kurumlarında ve vatandaşlardan gelen her türlü talepler kanunlar çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemler müdür, beş adet mimar/ mühendis, bir adet inşaat teknikeri, üç adet elektrik teknikeri, 25 adet kadrolu işçi (şoför-operatör-işçi) ve 65 adet hizmet alımı işçisi ile yürütülmektedir.

Vatandaşın talepleri imkanlar dahilinde karşılanmakta ve yapılmakta olup,

1-      Yol açılması talepleri,

2-      Taş duvar yapılması talepleri,

3-      İmar yolu sıcak asfalt yapılması talepleri,

4-      Yaya yolu ve kaldırım yapılması talepleri,

5-      Çevre düzenleme yapılması talepleri,

6-      Şehir anons sistemi hoparlör talepleri,

7-      İmar yolu kenarları yağmur suyu kanalları yapılması talepleri vs.

Fen işleri şantiyesince ve elektrik atölyesi çalışanları tarafından karşılanmaktadır

 
 
 
 

yanbilgi2

Yukarı Çık