Aralık 2020 Meclis İlanı

İ   L  A  N

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

           5393 Sayılı Yasanın 20 ve 21.maddeleri gereğince; Belediye Meclisimiz  2 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30’da Atatürk Kültür Merkezi Nikâh Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacağından, Belediye Meclis Üyelerinin belirli gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur. 

 

 

Halil POSBIYIK

Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                             

                

G Ü N D E M

1. Belediyemiz 2021 mali yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

 2. Şehir içi toplu taşıma ücretlerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

 3. Kdz.Ereğli Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Çalıştırılmasına ait Yönetmelikte  değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

 4. Şahısların imar plan tadilat taleplerine ait komisyon raporunun görüşülmesi.

 5. Kdz.Ereğli Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

 6. İlçenin Bağlık Mahallesi tapunun 1484 ada,  6 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

 7. Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 2020-11/91 sayılı kararı ile onaylanan ilçenin Orhanlar Mahallesi, 2517 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın imar planı değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.

 8. İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait yoldan ihdas parsellerin satış veya takasının görüşülmesi.