Askı İlanı 1

İlçenin korubaşı Mahallesi, tapunun 2327 ada, 49-50-51-52-53-55-56-180-181 parseller, 2335 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8    parselleri kapsayan  alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine göre hazırlanan parselasyon planları 20.09.2022 tarih ve 2022-222 sayılı Encümen Kararına göre 23.09.2022 tarihinden itibaren  1 ay süre ile belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve ilan panomuzda askıya çıkmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

yangorselyeni

İlgili Konular

Yukarı Çık.