Anıtlar (Anıt Ağaçlar) - Fetih Çınarları

ANITLAR (ANIT AĞAÇLAR) - FETİH ÇINARLARI

Resmi kayıtlara göre, sekiz adet çınar ağacı ve meşe, çam, fıstık çamı, servi, manolya ağacı doğal anıt (anıt ağaç) olarak tescil edilmiş doğal değerlerdir.

İstanbul’un fethi sürecinde Hisar yapımı ve onarımı için, Karadeniz Ereğli’den, taş ustalarıyla birlikte sur taşları gönderilmiş ve gönderilen bu taşlar Hisar yapımında kullanılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’un fethine katkılarından dolayı, kentimize, altı adet fetih çınarı dikilmesini ferman buyurmuştur. Bu ağaçlar yörede “Fetih Çınarları”, “Ulu Çınarlar” adıyla anılır.

Yan Görsel

yangorselyeni

Yukarı Çık.