Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görevleri

Kdz. Ereğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz, şehrimizde 1. sınıf gayri sıhhi müesseseler dışında 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine , 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı ve 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümlerine göre Hafta tatili Çalışma ruhsatı düzenlemektedir.

    İlçemizde İşyeri açmak isteyen esnaf ve şirketlerin, öncelikle açmak istedikleri işyerleri ve faaliyet alanları ile ilgili, açacakları işyerleri konusun da, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzden bilgi almaları büyük önem arz etmektedir. 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Sıhhi , Gayri sıhhi ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında , gerek işyerindeki fiziki şartlar, gerekse ruhsat başvurusu ile ilgili şartlar , detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Bu bakımdan işyeri açmak ,kapatmak, devretmek, nakletmek gibi konularda esnafımızın ve işletme sahiplerinin, telafisi güç sıkıntılar ve kayıplar yaşamaması için, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzden bilgi almaları, ilgili yönetmelik ve kanunlarda belirtildiği şekilde işyerlerini düzenlemeleri gerekmektedir.

     İşletme sahiplerinin ve esnafımızın konuya hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz.

yanbilgi2

Yukarı Çık