Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri

* Başkanın Günlük Programlarını Yapmak.

* Başkana İntikal Eden Sözlü Ya Da Yazılı Talepleri Günlük Olarak Takip Etmek.

* Başkanın Özel Ve Resmi  Yazışmaları İle Müdürlüğün Tüm Yazışmalarının Takip Edilmesini Ve Sonuçlandırılmasını Sağlamak.

* Başkanın Tüm İletişim Ve Haberleşmesini Sağlamak.

* Belediye Temsil Tören Ve Ağırlama Hizmetlerini Yönetmek.

* Belediye Ve Başkanlık Makamı Faaliyetlerinin Yazılı Ve Görsel Olarak Tanıtımını Yapmak.

* Başkanlığın Davetlerini Organize Etmek.

* Eşinden Boşanmış Ya Da Eşi Cezaevinde Olan Ya Da Eşi Çalışamaz Durumda Olan Bayan Vatandaşların Ve Hiçbir Geliri Olmayan Çalışamaz Durumdaki Vatandaşlarımızın Aceze Yardımı İçin Başvuru İşlemlerini Almak,Zabıta Personelinin  De İçinde Bulunduğu Komisyon Aracılığıyla Müracaat Sahibinin Araştırmasını Yapmak,Gerekli Yerlere Yazışmalar Yapıldıktan Sonra Tüm Durumu Uygun Görülenler İçin Aceze Yardımında Bulunmak.

* Yoksul Ve Muhtaç Ailelerin Kayıtlarını Alarak Gıda Yardımında ;Çocuklarına Kırtasiye,Oyuncak Ve Giyecek Yardımında Bulunmak.

* Sosyal Belediyeciliğin Gereklerini Yerine Getirerek Vatandaşların Her Türlü Sıkıntısına Çözüm Bulmakta Resmi Ya Da Özel Kurum Ve Kuruluşlarla Köprü Görevinde Bulunmak.

* Sosyal Sorumluluk Projeleri Oluşturmak Ve Projelere Destek Vermek.

yanbilgi2

Yukarı Çık