Mayıs 2019 Meclis İlani

İLAN
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Yasanın 20 ve 21.maddeleri gereğince; Belediye Meclisimiz 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14.00’de Atatürk Kültür Merkezi Nikâh Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacağından, Belediye Meclis Üyelerinin belirli gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur.

Halil POSBIYIK
Belediye Başkanı

GÜNDEM

1.Belediyemiz 2018 mali yılı Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.
2.Belediyemiz 2019 mali yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.
3.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğünün İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adı altında birleştirilerek, Plan ve Proje Müdürlüğünün iptal edilmesinin görüşülmesi.
4.Belediyemiz Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.
5.Resmi kurumlara ait imar plan tadilat taleplerinin görüşülmesi.
6.2019 yılı sıcak asfalt karışım malzemesi alımı işi için İller Bankasından Kredi alınmasının görüşülmesi.
7.2019 yılı çift kat emülsiyonlu sathi kaplama yapılması işi için İller Bankasından Kredi alınmasının görüşülmesi.
8.2019 yılı beton kilit parke döşeme ve beton bordür döşeme işi için İller Bankasından Kredi alınmasının görüşülmesi.
9.İlçenin Süleymanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1’de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 10 (on) yıllığına kiralanmasının görüşülmesi.
10.İçkili yerler bölgesine ilave yapılmasının görüşülmesi.
11.Sözleşmeli personel istihdam edilmesinin görüşülmesi.
12.Özel güvenlik izni alınmasının görüşülmesi.
13.Batı Karadeniz Kalkınma Birliğine üye seçilmesinin görüşülmesi.
14.Belediyemizce 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan Kültür Bakanlığı, Avrupa Birliği(AB), Erasmus, Tübitak v.b gibi projelerin her türlü iş ve işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

yangorselyeni

Meclis Hakkında

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Yukarı Çık