3 Adet Hizmet Aracının Satışına Dair İhale İlanı

İLAN

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- Belediyemize  ait ,aşağıda özellikleri belirtilen 2007 model Mercedes Vito Vip Kombivan ,2006 Model Mercedes E200 Kompresor Otomobil ve 2006 Renault Megane Sedane marka toplam 3 (adet) adet hizmet araçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a maddesi hükümlerine göre ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır.

Sıra

No

Model

Yılı

Marka/Tipi Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

1 2007 MERCEDES 115 CDI KOMBİVAN 4+1 VİP-MANUEL-DİZEL 60.000,00 TL 1.800,00 TL
2 2006 2006 MODEL -MERCEDES E 200 KOMPESOR AVANTGARDE- OTOMATİK-BENZİN 70.000,00 TL 2.100,00 TL
3 2006 2006 MODEL- RENAULT SEDANE DYN-MANUEL-BENZİN 25.000,00 TL 750,00 TL

2- İhale, Murtaza Mah. Hasan Arslan Sok. No: 39 adresinde bulunan belediyemiz binasında encümen odasında 01/10/2019 tarihinde saat 14:30 ‘da 1 numaradan başlayarak sıra numarasına göre aralıksız devam edecektir.

 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 100 TL (yüztürklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresinde ve www.kdzeregli.bel.tr. internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak istekliler şartname ve eklerini, Belediyemizden satın almak zorundadır.

4-İhale konusu araç ihale tarihine kadar belediyemiz Garajında görülebilinecektir.

5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Belediyemize yapılacaktır. Bu tarih ve saat’ten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

 -67 TR 067 plakalı araç,plakasız olarak satışa sunulacak, diğer iki araç istenilmesi durumunda plaka ile devir edilecektir.Aracı alan istekli kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

 6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Noter tasdikli imza sirküsü ve oda kayıt belgesi(2019 yılı içinde alınmış) (Tüzel kişiliğe haiz istekliler için)

-T.C. Kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı sureti (Teklif mektubunu imzalayan isteklinin)
- Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu şartname

-Teklif Mektubu
-Tebligat adresi beyanı: 2019 yılı içinde alınmış iş (tüzel kişilik için) veya ikamet adreslerini gösterir bir belgeyi (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi), 
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8-İşbu ihalede aracın satılamaması durumunda idarenin daha sonra belirleyeceği bir tarihte tekrar satışa çıkarılacaktır.

                                                      

                                                                                   Halil POSBIYIK

                                                                                 Belediye Başkanı

İHALE ŞARTNAMESİ VE TEKLİF MEKTUBU

Şartname

Teklif Mektubu

 

Yan Görsel

yangorselyeni

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yukarı Çık.