Haziran Ayı Askı İlanları

1-Kdz. Ereğli Belen Mahallesi, 1229 ada 37 parselin içerisinde hazırlanan 1 adet trafo alanı imar planı tadilatı

Kdz.Ereğli İlçesi’nde ihtiyaç duyulan elektrik şebekesinin iyileştirilmesi kapsamında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan Belen Mahallesi, 1229 ada 37 parselin içerisinde hazırlanan 1 adet trafo alanı imar planı tadilatı Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih 2018-12/100  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 18.06.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

2- Kdz. Ereğli Belen Mahallesi, 1164 ada 87 parselin içerisinde hazırlanan 1 adet trafo alanı imar planı tadilatı

Kdz.Ereğli İlçesi’nde ihtiyaç duyulan elektrik şebekesinin iyileştirilmesi kapsamında Park Alanında kalan Ören Mahallesi, 1164 ada 87 parselin içerisinde hazırlanan 1 adet trafo alanı imar planı tadilatı Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih 2018-12/100  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 18.06.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

3- Kirmanlı Mahallesi 32 ada 51 parselde kayıtlı taşınmazın “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescili

Söz konusu karar eki tescil fişinde verilmiş olan koordinatlara göre 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 61. Maddesi doğrultusunda yürürlükteki 1/5000 ve 1/1000 plan paftalarına işlenmesi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih 2018-12/100  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 18.06.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

4- Kirmanlı Mahallesi 32 ada 49 parselde kayıtlı taşınmazın “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescili

Söz konusu karar eki tescil fişinde verilmiş olan koordinatlara göre 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 61. Maddesi doğrultusunda yürürlükteki 1/5000 ve 1/1000 plan paftalarına işlenmesi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih 2018-12/100  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 18.06.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

5- İlçenin Dağlar Mahallesi’nde 02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı’yla yapılan ve Gülüç Belediyesi sınırları içerisinde kalan imar planlarının iptal edilmesi

İlçenin Dağlar Mahallesi’nde 02.07.2012 İlave ve Revizyon İmar Planı’yla yapılan ve Gülüç Belediyesi sınırları içerisinde kalan imar planlarının iptal edilmesi ve 9 nolu 18. Madde uygulanacak alanın bu değişiklik doğrultusunda düzenlenmesi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih 2018-12/100  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 18.06.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

6- İlçenin Uzunçayır Mahallesi 8 nolu 18. Madde sınırları içerisinde imar planı değişikliği

19.01.2018 tarihinde İlçe Kadastro Müdürlüğü tarafından orman olarak tescil edilen 1286 ada 154, 155 ve 156 parsellerin, “orman alanı” olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftalarına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Paftalarına işlenmesi, söz konusu parsel içerisinde bulunan Belediye Hizmet Alanının doğu yönüne, Sosyal Tesis Alanının ise batı yönüne kaydırılması ve alan içerisine park alanının eklenerek 8 nolu 18. Madde uygulanacak alanın düzenlenmesi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih 2018-12/100  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 20.06.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

7- İlçenin Kepez Mahallesi 7 nolu 18. Madde sınırları içerisinde imar planı değişikliği

10m genişlikteki yolun devamlılık sağlayacak şekilde yönünün değiştirilmesi ve 182 ve 178 parsellerin içerisinde mezarların olması nedeniyle 7 nolu 18. Madde sınırlarından çıkarılarak İbadet Alanına dahil edilmesi ve bu parsellerin üzerinden geçen yolun kuzey yönüne kaydırılarak değiştirilmesi Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih 2018-12/100  sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 18.06.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

8- İlçenin Sarıkokmaz Mahallesi, 294 ada 22 parselde imar planı değişikliği

Bir kısmı uygun olmayan alanda kalan kısmının (jeolojik sakıncalı alan) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31.07.2017 tarih ve E.13359 sayılı yazı ekindeki Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda uygun olmayan alandan çıkartılarak, 8 Nolu 18. Madde sınırları içerisine alınması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması talebi Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih 2018-13/103 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 18.06.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

YanIletisimY1

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Parçalı Bulutlu

23°C

Kdz. Ereğli

Parçalı Bulutlu

Nem: 74%

Rüzgar: 17.70 km/h

  • 16 Temmuz 2018

    Rain 28°C 22°C

  • 17 Temmuz 2018

    Güneşli 29°C 22°C

Yukarı Çık