Orhanlar Mahallesi 2517 ada 3 parselde imar planı değişikliği

Orhanlar Mahallesi 2517 ada 3 parselde imar planı değişikliği

Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 2020-11/91 sayılı Meclis Kararı ile “Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınması” şerhi ile oyçokluğuyla kabul edilen İlçenin Orhanlar Mahallesi, 2517 ada, 3 parselde yapılan “günübirlik tesis alanı” plan tadilatında, Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 2021-1/13 sayılı kararı ile düzenleme yapılarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 18.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

 

yangorselyeni

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Yukarı Çık