Temmuz 2019 Askı İlanı

1-İlçemiz Akarca Mahallesi Kayabaşı, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı plan hükümlerine Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 29/1/2019 tarih 4894 sayılı Kararında belirtilen "Yapılarda bodrum kat yapılamaz" hükmü eklenmesi kararı incelenmiş, kentimizin arazi şartları, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi vb. doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda, söz konusu planın plan hükümlerinin BII. Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde Yapılaşmaya İlişkin Hükümler başlığı altına "5- Bu alanda yapılacak yeni yapılanma projelerinde, önce Müze Müdürlüğü'nün kontrolünde sondaj kazısı yapılacak, sondaj kazısı sonuçları ilgili Koruma Kurulu'na gönderilecektir. Kurul Kararı alındıktan sonra, sondaj kazısı sonuçlarına göre sağlam zemine ulaşmak için arazinin doğal kotlarında, bina kütlesi içinde olmak şartıyla arsa tesviyesi yapılabilir. Yapılan tesviyeye göre ortaya çıkan katı ve/veya katların ilgili Koruma Kurulu tarafından onaylanması sonrası Belediyesince inşaat izni verilir." maddesinin eklenerek onaylanmak üzere Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne gönderilmesi;

           Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih 2019-13/117 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 08.07.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

2- İlçemizde sahil bandı ofis mevkiinden başlayan ve büyük çoğunluğu yerinde mevcut olan Bisiklet Yolu'nun yasal mevzuatlara uygun şekilde yürürlükteki plan paftalarına işlenmesi;

           Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih 2019-13/117 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 08.07.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

(Görseli indirmek İçin Tıklayınız. Not: Resim 17 Mb'dır)

 

3- İlçemiz Orhanlar Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununa göre 18. madde uygulaması işlemi ile oluşan yeni 1783 ada 3 ve 4 parsellerin de  (eski 299 ada 17 ve 18 parseller) bulunduğu alanın 29/04/2014 tarih ve 1607 sayılı Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulu  kararı eki krokide verilen koordinatlara uygun olarak Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanı olarak plan paftalarına işlenmesi;

            Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih 2019-13/117 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 08.07.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

4- İlçemiz Bağlık Mahallesi 1481 ada, 1 parsel üzerinde Tedaş Başkent Şube Müdürlüğü'nün hazırlatmış olduğu Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin plan değişikliği;

            Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih 2019-13/117 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 08.07.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

 

yangorselyeni

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Yukarı Çık