Mayıs Ayı Askı İlanları

Kdz. Ereğli İlçesi Müftü Mahallesinde 418 ada, 42-43-44-47-19-24-7-17-8-9-41-40-1-14-12-48-46 parsellerin (eski terminal, eski kaymakamlık ve eski adliye binalarını kapsayan alan) Kent Meydanı, Yer Altı Otoparkı ve Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak düzenlenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği;

Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih 9/81 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 06.05.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde Zabıta ilan panosunda ilan edilmiştir.

 

1-1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı

 

1/5000  Ölçekli Nazım İmar Planı 

 

YanIletisimY1

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Yukarı Çık