Kasım Ayı Askı İlanı

2 Nolu 18. Madde Uygulama Alanı İçerisinde Yapılan Değişiklikler

Kdz. Ereğli Kepez Mahallesi 2 Nolu 18. Madde sınırları içerisinde kalan tescilli orman parsellerinin paftaları işlenerek 2 Nolu 18. Madde sınırları içerisinde 3 bölgede imar yolu, park ve konut alanlarında düzenleme yapılması şeklindeki değişiklik.

Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih 2018-21/153 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 22.11.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

Önceki Hali:

Tadilat:

 

Önceki:

 

Tadilat:

 

Plan Notlarında yapılan değişiklik

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün şifahi olarak talep ettiği plan notlarının 19., 42.ve 43. maddelerine “Bu yapılaşma koşullarında, iskanlı ve ortak alanların daha fonksiyonel olması ve daha elverişli kullanılabilmesi için, bu binalarda kademe şartı aranmaz.” ifadesinin eklenerek aşağıdaki gibi düzenlenmesi

Madde 19. Konut bölgelerinde; Konut alanlarında mevcut teşekkül dikkate alınarak zemin katlarda ticaret yapılabilir. Konut alanlarında tanımlı alanlar dışında bulunan parsellerin; ilçenin yapılaşma ve topoğrafik yapısı göz önüne alındığında, arazi eğiminden kaynaklı, binanın en düşük kottaki noktasından tesviye edilmesinden dolayı açığa çıkan bodrum katlarının en fazla iki katı KAKS (Emsal) hesabına dâhil edilmeksizin iskâna dönük kullanılabilir. Diğer açığa çıkan bodrum katlar öncelikle otopark kullanımına ayrılmak şartıyla ortak alan olarak kullanılabilir. İskân edilebilen bodrum katlarda ticaret yapılması halinde, ayrı bir yoldan cephe alması ve giriş düzenlenmesi zorunludur. Bu yapılaşma koşullarında, iskanlı ve ortak alanların daha fonksiyonel olması ve daha elverişli kullanılabilmesi için, bu binalarda kademe şartı aranmaz.

Madde 42. Plan sınırları dâhilinde; bir imar adasında yada yüz alınan yol cephesi boyunca yer alan parsellerde bulunduğu tarihteki mevzuata uygun olarak inşaat ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi alarak yapılaşmış yapıların oluşturduğu mevcut teşekkül etmiş imar nizamına uygunluğun sağlanması amacıyla, yapılaşmamış boş parsellerde bahçe mesafesi, bina cephe ve derinliği, bina yüksekliği, çatı vb. tüm uygulamalar mevcut teşekküle göre belirlenebilir. Ayrıca eğimli arazilerde ortaya çıkacak bodrum katlarının; bina köşe noktasından açığa çıkan bodrum katların en fazla iki katı ve tüm katlarda yapılacak açık ve kapalı çıkmalar Emsal ve KAKS hesabına dahil edilmeksizin iskana dönük kullanılabilir, diğer bodrum katlar öncelikle otopark kullanımına ayrılmak şartıyla ortak alan olarak kullanılır. Bu yapılaşma koşullarında, iskanlı ve ortak alanların daha fonksiyonel olması ve daha elverişli kullanılabilmesi için, bu binalarda kademe şartı aranmaz.

Madde 43. Planda aksi belirtilmedikçe imar ada ve parsellerinde emsale dahil olsun veya olmasın inşa edilecek tüm yapıların taban alanları bulunduğu parsel/ada yüzölçümünün %40’ını geçemez. Plan üzerinde TAKS oranı belirtilmiş parsel/adalar bu hüküm dışındadır. Ada ve parsellere verilen TAKS, KAKS, kat ve h (yükseklik) değerleri için parsel veya ada için tespit edilecek +/-0,00 bina giriş kotu esas alınacaktır. Planda aksi belirtilmedikçe imar parsellerinde; ilçenin yapılaşma ve topoğrafik yapısı göz önüne alındığında, arazi eğiminden kaynaklı, binanın en düşük kottaki noktasından tesviye edilmesinden dolayı açığa çıkan bodrum katlarının en fazla iki katı KAKS (Emsal) hesabına dâhil edilmeksizin iskâna dönük kullanılabilir. Diğer açığa çıkan bodrum katlar öncelikle otopark kullanımına ayrılmak şartıyla ortak alan olarak kullanılabilir. Bu yapılaşma koşullarında, iskanlı ve ortak alanların daha fonksiyonel olması ve daha elverişli kullanılabilmesi için, bu binalarda kademe şartı aranmaz.

Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih 2018-21/153 sayılı kararı ile kabul ve tasdik edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 22.11.2018 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz Web sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

YanIletisimY1

İlgili Konular

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Parçalı Bulutlu

7°C

Kdz. Ereğli

Parçalı Bulutlu

Nem: 99%

Rüzgar: 8.05 km/h

  • 16 Aralık 2018

    Çoğunlukla Bulutlu 9°C 3°C

  • 17 Aralık 2018

    Rain 11°C 4°C

Yukarı Çık